پروژه - بارگذاری

پروژه - بارگذاری

پروژه - بارگذاری

این فایل شامل 31 صفحه ورد ومطالب زیر می باشد 

لایه ها

ضخامت

(mm)

واحد

جرم واحد

Wi

kg/m2

سنگ مرمر

15

kg/m3

2700

2700×0.015=40.5

ملات ماسه و سیمان

20

kg/m3

2100

  1. 02 × 2100 = 42

آجركاري مجوف

200

kg/m3

850

  1. 2 ×850 = 170

گچ و خاک

15

kg/m3

1600

  1. 015 × 1600 = 24

پلاستر گچ سفید

10

kg/m3

1300

  1. 01 × 1300 = 13

وزن کل ديوار خارجي با نما (سنگ مرمر)

∑  Wi= 289.5